Om Covid-19/ paketreselagen

Många grupper som har bokat skolresor av oss har just nu frågor och funderingar gällande Covid-19 och våra avbokningsvillkor.

I nuläget följer vi våra vanliga resevillkor samt SRF’s riktlinjer kring paketreselagen. Se nedan.

Vad gäller vid resor inom Sverige?
Idag finns endast en uppmaning från Folkhälsoinstitutet att inte resa inom Sverige. I paketreselagen utgår man från att UD avråder resor till ett visst område/land. Att nationella myndigheter har synpunkter på resor inom det egna landet är inget som diskuterats i lagförslaget och därför oklart vad som gäller. Enligt SRF:s uppfattning bör det krävas mer än en uppmaning från en myndighet för att kunden ska ha rätt att avboka kostnadsfritt. Detta gäller dock endast så länge arrangören kan hävda att resan kan genomföras. Om det t.ex. är en skidresa och backar och liftanläggningar stängs, så kan arrangemanget inte erbjuda det kunden betalat för och då har kunden också rätt att avboka kostnadsfritt. 
 

Vad gäller om resan sker längre fram i tiden?
För att en resenär ska ha rätt att avboka krävs att man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas vid den tidpunkt som den aktuella resan genomförs. Eftersom en avrådan kommer att tas bort så snart läget bedöms vara mindre osäkert, kan man INTE avboka en resa som ligger långt fram i tiden. Om avresan ligger längre fram i tiden än 14 dagar gäller vanliga avbokningsvillkor.
Om Ni vill läsa mer om paketreselagen kan Ni klicka in på SRF´s hemsida: https://srf-org.se/fakta-juridik/faq-om-corona/

Om Ni skulle sikta på att trots allt utföra resan och betala in Er slutfaktura och att det därefter kommer nya händelser som förändrar läget. T.ex. att det införs karantän eller liknande så har Ni rätt att återfå hela beloppet.
Om inte några restriktioner införs och Ni skulle ha möjlighet att utföra resan så återbetalas inte några pengar om Ni trots allt skulle välja att avboka.

Gällande resor med Gotlands-färjan:
I nuläget finns det inte några restriktioner mot att resa med färjan. De omfattas inte av kravet med max 50 pers.

Vi ger även grupper chansen att boka om resan utan extra kostnad för vårt merjobb till ett senare tillfälle.
Vi föreslår att de grupper som bokat en resa via oss återkopplar ca 30 dagar innan resan så gör vi en avstämning.