Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte vad du söker?
Ring oss på tel: 0498 – 22 16 94 eller skicka ett e-post: info@skolreseaventyr.se.

Innan resan påbörjas kommer Ni i god tid att få en detaljerad skolresemapp med ett förslag på utrustningslista.
I mappen får Ni även en karta där alla ställen Ni ska besöka är markerade, vägbeskrivningar, detaljerat program med tidpunkter, viktiga telefonnummer samt information om Ert boende.

RESEVILLKOR FÖR SKOLRESOR

 1. ANMÄLAN OCH BETALNING
  Anmälan är bindande för resenär och Travel & More Norden AB. Anmälningsavgift/ förskott, 300:-/ deltagare (inkl moms), betalas 10 dagar efter att resenär mottagit bokningsbekräftelse. Slutlikvid erlägges 30 dagar innan ankomst. Gruppen skall bestå av minst 20 deltagare för att priser enligt vår prislista ska gälla. Om gruppen är färre än 20 deltagare gäller pris enligt särskild överenskommelse. Om gruppen bokar av innan förskottet är betalt tas en avbokningsavgift ut om 2000:-/ grupp

  2. AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID BOKNING AV MINST 20 DELTAGARE
  Resenär kan skydda sig mot avbokningskostnader vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Avbeställningsskyddet kostar 56:- / deltagare (inkl moms) och måste tecknas av samtliga i gruppen för att gälla. Avbokningsorsaken skall styrkas av läkarintyg eller annat giltigt intyg. Avbokningen skall meddelas till Travel & More Norden AB innan resan skulle ha påbörjats. Återbetalning sker så snart resenär sänt giltigt intyg till Travel & More Norden AB. Intyg som inkommer senare än 10 dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Avbeställningsskyddet 56:- + en expeditionsavgift , 5 % av resans pris återbetalas ej.

  3. AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID BOKNING AV FÄRRE ÄN 20 DELTAGARE
  Om klassen är färre än 20 personer så finns det möjlighet att teckna ett avbeställningsskydd för 1120:- (inkl moms) som då gäller för hela gruppen. Efter eventuell avbokning kan priset öka för de deltagare som genomför resan. Ökningen varierar beroende på vilket av våra äventyr som är inbokat. Information om vilka nivåerna är kan lämnas av Travel & More Norden AB. Detta avbeställningsskydd kan tecknas för 11 – 19 deltagare. Är Ni färre än 11 deltagare kan avbeställningsskydd ej tecknas.

  4. AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER
  Då avbeställningsskydd ej tecknats gäller: Avbokning av resan tidigare än 30 dagar före avresan (avresedagen inräknad) är anmälningsavgift/ förskott förverkad. Vid avbokning 30 dagar eller senare före avresan är 100% av resans pris (inkl ev. färjebiljett) förverkad.

  5. ÄNDRINGAR
  Travel & More Norden AB har rätt att ta ut ändringsavgifter. T.ex. om gruppen ändrar antal deltagare vid fler än ett tillfälle tas en expeditionsavgift om 500:- inkl. moms ut. Vid andra ändringar, t.ex. i programmets innehåll eller ändring av datum för resan kan expeditionsavgiften variera beroende på omfattning.

  6. FORCE MAJEURE
  Om resan inte kan genomföras på grund av ett skäl utanför arrangörens kontroll som inte arrangören skäligen kunde ha förväntats räkna med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

  7. REKLAMATION/ ERSÄTTNING
  Om någonting på resan inträffar som innebär att Ni önskar få kompensation måste detta meddelas till Travel & More Norden AB (på journumret) samt till den berörda underleverantören direkt på plats under resans gång. Kompensationskrav som inkommer efter resans utförande utan att ovanstående tillvägagångssätt använts beaktas ej.

Det behövs oftast inte.
Travel & More Norden AB har en fullständig ansvarsförsäkring. Våra underentreprenörer har också försäkringar som täcker då de olika aktiviteterna utförs. På den övriga fritid gäller Er vanliga hemförsäkring.
Har Ni ej vanlig hemförsäkring eller barnförsäkring bör Ni kontakta Ert försäkringsbolag och fråga om de anser att Ni bör teckna en reseförsäkring för att säkra upp om något sker på fritiden, Dvs, när Ni badar, spelar fotboll eller något annat som ej ingår i själva skolresepaketet.
När det gäller våra resor till utlandet rekommenderar vi dock att Ni tecknar försäkring via ERV om Ni önskar få chans till ett avbeställningsskydd som täcker även flygbiljetter.
Mer info finns på ERV´s hemsida.

Det vanligaste är att Ni först kontaktar oss med ett datum Ni önskar resa.
Vi undersöker då tillgängligheten på valt boende och ber anläggningen att “hålla” boendet till Er, (DVS. vi gör en preliminär-bokning.)
När Ni sedan återkommer med en definitiv bokning får Ni en bokningsbekräftelse samt en faktura på förskottet.

Dessa mejlar vi till den mejladressen Ni uppger vid bokningstillfället.
Förutom mejladress behöver vi även en hemadress samt ett telefonnummer till kontaktpersonen.

Förskottet ska betalas inom 10 dagar och efter att Ni har betalat in det räknas bokningen som bindande.
Efter att förskottet betalats in kommer vi eventuellt kontakta Er med ytterligare information som vi behöver, t.ex. om Ni önskar teckna avbeställningsskydd, om Ni har kostavvikelser, om Ni behöver fylla i deltagarlista samt lista över boendefördelning.
Ni kommer även i god tid innan resan (ca 2 månader innan) att få en detaljerad skolresemapp med all info Ni behöver inför resan.
Slutfakturan skickar vi ut tillsammans med skolresemappen (om inget annat avtalats).
Slutfakturan ska betalas 30 dagar innan resans start. (I vissa fall, t.ex. gällande utlandsresor ska betalningen ske tidigare, vi meddelar Er om detta.)
Ca 1-2 veckor innan resan kommer vi även att skicka ut alla eventuella biljetter och vouchers.

Om Ni är färre än 20 i gruppen tar vi fram en offert till Er som baseras på det antal Ni är.
Kontakta oss via mejl eller per telefon för förfrågningar.

Ja, vi kommer skicka ut all nödvändig information Ni behöver inför resan.
Mycket av informationen skickas ut via e-post men Ni får även en detaljeras skolresemapp som skickas ut per post.
Den innehåller t.ex. Program med alla tider för aktiviteter, transporter och måltider, vägbeskrivningar, telefonnummer, kartor, regler, information om boendet mm.
Mappen brukar skickas ut ca 2 månader innan resan.

Biljetter och vouchers brukar skickas ut ca 1-2 veckor innan resan.

Om resan måste ställas in pågrund av att  t.ex.  myndigheter inför ett reseförbud eller karantän får gruppen tillbaka samtliga pengar som är inbetalda för resan, om gruppen ej väljer att t.ex. skjuta på resan till ett senare datum eller välja en ny destination.
Det måste dock kunna styrkas att åtgärden som myndigheten satt in gäller för just det datumet som är inbokat.
Man kan därför ej boka av en resa kostnadsfritt som är inplanerad långt fram i tiden eftersom myndigheter kan sätta in åtgärder samt ta bort åtgärder med kort varsel.
Se mer info om avbokningar Corona på denna sida: Corona

Ja, det brukar gå bra. Kontakta oss innan så gör vi upp en betalningsplan.

De vuxna får gärna delta på aktiviteterna såsom eleverna.
De vuxnas ansvar är att se till att eleverna följer regler, kommer i tid samt att cykling mm sker på ett sådant säkert sätt som möjligt.