Välj en destination!

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte vad du söker?
Ring oss på tel: 0498 – 22 16 94 eller skicka ett e-post: info@skolreseaventyr.se.

Vad ska vi ha med oss på resan?

Innan resan påbörjas kommer Ni i god tid att få en detaljerad skolresemapp med ett förslag på utrustningslista.
I mappen får Ni även en karta där alla ställen Ni ska besöka är markerade, vägbeskrivningar, detaljerat program med tidpunkter, viktiga telefonnummer samt information om Ert boende.

Vad har ni för resevillkor?

Här kommer våra resevillkor.

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande för resenär och SkolreseÄventyr Norden AB.
Anmälningsavgift/ förskott , 300:-/ deltagare (inkl moms) betalas 10 dagar efter att resenär mottagit bokningsbekräftelse. Slutlikvid erlägges 30 dagar innan ankomst.
Gruppen skall bestå av minst 20 deltagare för att priser enligt vår prislista ska gälla.
Om gruppen är färre än 20 deltagare gäller pris enligt särskild överenskommelse.

Avbeställningsskydd
Resenär kan skydda sig mot avbokningskostnader vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall . Avbeställningsskyddet kostar 56:- / deltagare (inkl moms) och måste tecknas av samtliga i gruppen för att gälla.
Avbokningsorsaken skall styrkas av läkarintyg eller annat giltigt intyg.
Avbokningen skall meddelas till SkolreseÄventyr Norden AB innan resan skulle ha påbörjats.
Återbetalning sker så snart resenär sänt giltigt intyg till SkolreseÄventyr Norden AB.
Intyg som inkommer senare än 10 dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Avbeställningsskyddet 56:- + en expeditionsavgift , 5 % av resans pris återbetalas ej.
Om gruppen är färre än 20 deltagare kontakta SkolreseÄventyr Norden AB för information.

Avbokningskostnader
Då avbeställningsskydd ej tecknats gäller:
Avbokning av resan tidigare än 30 dagar före avresan, avresedagen inräknad är anmälningsavgift/ förskott förverkad.
Vid avbokning 30 dagar eller senare före avresan är 100% av resans pris (inkl ev färjebiljett) förverkad.

Force Majour
Om resan inte kan genomföras på grund av ett skäl utanför arrangörens kontroll som inte arrangören skäligen kunde ha förväntats räkna med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Måste vi teckna ytterligare försäkringar innan resan?

Nej, SkolreseÄventyr Norden AB har en fullständig ansvarsförsäkring. Våra underentreprenörer har också försäkringar som täcker då de olika aktiviteterna utförs. På den övriga fritid gäller Er vanliga hemförsäkring.