Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte vad du söker?
Ring oss på tel: 0498 – 22 16 94 eller skicka ett e-post: info@skolreseaventyr.se.

Vad ska vi ha med oss på resan?

Innan resan påbörjas kommer Ni i god tid att få en detaljerad skolresemapp med ett förslag på utrustningslista.
I mappen får Ni även en karta där alla ställen Ni ska besöka är markerade, vägbeskrivningar, detaljerat program med tidpunkter, viktiga telefonnummer samt information om Ert boende.

Vad har ni för resevillkor?

Här kommer våra resevillkor.

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande för resenär och Travel & More Norden AB.
Anmälningsavgift/ förskott , 300:-/ deltagare (inkl moms) betalas 10 dagar efter att resenär mottagit bokningsbekräftelse. Slutlikvid erlägges 30 dagar innan ankomst.
Gruppen skall bestå av minst 20 deltagare för att priser enligt vår prislista ska gälla.
Om gruppen är färre än 20 deltagare gäller pris enligt särskild överenskommelse.

Avbeställningsskydd
Resenär kan skydda sig mot avbokningskostnader vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall . Avbeställningsskyddet kostar 56:- / deltagare (inkl moms) och måste tecknas av samtliga i gruppen för att gälla.
Avbokningsorsaken skall styrkas av läkarintyg eller annat giltigt intyg.
Avbokningen skall meddelas till Travel & More Norden AB innan resan skulle ha påbörjats.
Återbetalning sker så snart resenär sänt giltigt intyg till Travel & More Norden AB.
Intyg som inkommer senare än 10 dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Avbeställningsskyddet 56:- + en expeditionsavgift , 5 % av resans pris återbetalas ej.
Om gruppen är färre än 20 deltagare kontakta Travel & More Norden AB för information.

OBS! För resor till London gäller särskilda resevillkor. Kontakta oss för info.

Avbokningskostnader
Då avbeställningsskydd ej tecknats gäller:
Avbokning av resan tidigare än 30 dagar före avresan, avresedagen inräknad är anmälningsavgift/ förskott förverkad.
Vid avbokning 30 dagar eller senare före avresan är 100% av resans pris (inkl ev färjebiljett) förverkad.

Force Majour
Om resan inte kan genomföras på grund av ett skäl utanför arrangörens kontroll som inte arrangören skäligen kunde ha förväntats räkna med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Måste vi teckna ytterligare försäkringar innan resan?

Nej, Travel & More Norden AB har en fullständig ansvarsförsäkring. Våra underentreprenörer har också försäkringar som täcker då de olika aktiviteterna utförs. På den övriga fritid gäller Er vanliga hemförsäkring.
Har Ni ej vanlig hemförsäkring eller barnförsäkring bör Ni kontakta Ert försäkringsbolag och fråga om de anser att Ni bör teckna en reseförsäkring för att säkra upp om något sker på fritiden, Dvs, när Ni badar, spelar fotboll eller något annat som ej ingår i själva skolresepaketet.
När det gäller London rekommenderar vi dock att Ni tecknar försäkring via ERV om Ni önskar få chans till ett avbeställningsskydd som täcker även flygbiljetter.
Mer info finns på ERV´s hemsida.

Hur går en bokning till?

Det vanligaste är att Ni först kontaktar oss med ett datum Ni önskar resa.
Vi undersöker då tillgängligheten på valt boende och ber anläggningen att ”hålla” boendet till Er, (DVS. vi gör en preliminär-bokning.)
När Ni sedan återkommer med en definitiv bokning får Ni en bokningsbekräftelse samt en faktura på förskottet.

Dessa mejlar vi till den majladressen Ni uppger vid bokningstillfället.
Förutom mejladress behöver vi även en hemadress samt ett telefonnummer till kontaktpersonen.

Förskottet ska betalas inom 10 dagar och efter att Ni har betalat in det räknas bokningen som bindande.
Efter att förskottet betalats in kommer vi eventuellt kontakta Er med ytterligare information som vi behöver, t.ex. om Ni önskar teckna avbeställningsskydd, om Ni har kostavvikelser, om Ni behöver fylla i deltagarlista samt lista över boendefördelning.
Ni kommer även i god tid innan resan (ca 2 månader innan) att få en detaljerad skolresemapp med all info Ni behöver inför resan.
Slutfakturan skickar vi ut tillsammans med skolresemappen (om inget annat avtalats).
Slutfakturan ska betalas 30 dagar innan resans start.
Ca 1-2 veckor innan resan kommer vi även att skicka ut alla eventuella biljetter och vouchers.